รากขมขื่น

Thorn


รากขมขื่นผุดขึ้นในใจของเรา เมื่อชีวิตของเราไม่เชื่อวางใจในกฏบัญญัติของพระเจ้าผู้ครอบครองสูงสุด

(โดย เจอร์รี่ บริดส์)

      

        *************************************************************************************

 

“Bitterness”

“Bitterness arises in our heart when we do not trust in the sovereign rule of God in our lives”

(By: Jerry Bridges)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY