หวังคำตอบ

answers


ถ้าไม่มีคำตอบตามที่อยากได้... ทำไมต้องอธิษฐาน?

การอธิษฐานที่แท้จริงมีส่วนประกอบชิ้นสำคัญของการคาดหวังว่าจะได้รับ

**********************************************************************************************

"Expect an answer”

If no answer is desired... why pray?

True prayer has in it a strong element of expectancy

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY