การขัดเกลา


sky


ท่านกำลังอยู่ในขบวนการของการขัดขืนความจริงของพระเจ้า

หรือไม่ก็

กำลังอยู่ในขบวนการขัดเกลาและปั้นแต่งโดยความจริงของพระองค์

(โดย ชาร์ล สแตนเลย์) 

 

************************************************************* 

 

You are either in the process of resisting God’s truth

or

in the process of being shaped and molded by His truth

 

(By:Charles Stanley)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY