พระเจ้าประทานมือให้เราสองข้าง

2hands


พระเจ้าประทานมือให้เราสองข้าง

ข้างหนึ่ง เพื่อรับ

อีกข้างหนึ่ง เพื่อให้

(บิลลี่ เกรแฮม)


God has given us two hands,

one “to receive” with

and the other “to give” with

(Billy Graham)

 


 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY