เปลี่ยนหัวใจใหม่

Change of Heart


บิลลี่ เกรแฮม กล่าวว่า เรากำลังพบความทุกข์ทรมานจากโรคเดียวเท่านั้นในโลกนี้... ปัญหาพื้นฐานของเราไม่ใช่ปัญหาเรื่องของผิวพรรณ, ไม่ใช่เรื่องของความยากจน, ไม่ใช่ปัญหาสงคราม, แต่พื้นฐานของปัญหาคือปัญหาของหัวใจ เราต้องรับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใหม่ 

******************************************************************************************************************

Billy Graham: "We’re suffering from only one disease in the world. Our basic problem is not a race problem. Our basic problem is not a poverty problem. Our basic problem is not a war problem. Our basic problem is a heart problem. We need to get the heart changed, the heart transformed."

             


 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY