ป้าย

sign


ป้าย

บนโต๊ะของศิษยาภิบาลมีป้ายเขียนเอาไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนนิรนามที่บอกกล่าวทุกคนเรื่องของคนหนึ่งที่สามารถช่วยใครก็ตามให้รอดได้ (ดร.แลรี่ เพททอน)

“The sign”

Sign on a Pastor’s desk: "I’m just a NOBODY telling EVERYBODY about SOMEBODY who can save ANYBODY!" (Dr. Larry Petton)
************************************************************************************************************


 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY