การคุกคาม

images


ท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรอกว่าแผนการคุกคาม

ครั้งใหญ่ของศัตรูเป็นอย่างไร.....

จนกระทั่งท่านได้เริ่มต้นลงมือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

****************************************

You never know how big of a threat you are

to the enemy’s plans until you start doing...

the will of God

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY