ความรักดีกว่า

imgres


ความเกลียดสามารถทำได้ทุกอย่าง

แต่ความรักสามารถทำได้ดียิ่งกว่า!

 

*****************************************************************

 

 Anything hate can do, love can do better!

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY