โกรธ

imgres


ทุกนาทีที่ท่านโกรธ

ท่านสูญเสียสันติสุขไปแล้วหกสิบวินาที

(โดย ราล์ฟ วัลโดอีเมอร์สัน)

 

 *******************************************

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness

(By: Ralph Waldo Emerson)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY